خور
متاسفانه هیچ کارت ویزیتی برای شهر خور ایجاد نگردیده است.