آموزش پاورمیل

در کارت ویزیتِ گروه صنعتی کیمیا سی ان سی

خدمات آموزشی / مراکز آموزشی

توافقی

توضیحات

آموزش برنامه نویسی و اپراتوری سی ان سی فرز در محل کار شما.