خدمات قلاویزکاری و سوراخکاری قطعات

در کارت ویزیتِ قلاویز کاری

خدمات / خدمات صنعتی

توافقی

توضیحات

ارائه خدمات قلاویز کاری سوراخکاری ،فرز،حدیده بر روی تمامی قطعات بصورت تکی و تیراژ دار

آگهی های مشابه