شرکت نظافتی حجت

در کارت ویزیتِ شرکت نظافتی حجت

خدمات / خدمات نظافتی

توافقی

توضیحات

انجام تخصصی ترین امور نظافت توسط آقا و خانم به صورت شبانه روزی و تمام وقت شرکت خدمات نظافتی حجت ***بهترین نیرو،بهترین کیفیت،بهترین کار *** کمترین قیمت و بیشترین کیفیت

آگهی های مشابه