فروش خدمات مالی و نرم افزار مالی

در کارت ویزیتِ فروش خدمات و نرم افزار مالی

سایر مشاغل / سایر مشاغل

توافقی

توضیحات

فروش نرم افزار سپیدار و راهکاران همکاران سیستم.ارائه خدمات مالی.تعریف انواع گزارشات.آموزش انواع نرم افزار های مالی

آگهی های مشابه