نهال انگور ترکمن ۴

در کارت ویزیتِ نهالستان ترشیز

تولیدکنندگان و عمده‌فروشی / محصولات کشاورزی و خوراکی

40,000 ریال

توضیحات

این رقم مقاوم به کم آبی و تنش های دمایی می باشد

آگهی های مشابه