آب شیرین کن سعید

خدمات / خدمات صنعتی
توضیحات

فروش دستگاه و تعمیرات (اداری _ خانگی)

استان خراسان جنوبی - شهر حاجی آباد - حاجی آباد.سه راهی اردکول.تصفیه خانه ابکده اقیانوس

کارت ویزیت های مشابه