آکادمی رزمی خانه قهرمانان

خدمات تفریحی،ورزشی و گردشگری / مراکز ورزش و تناسب اندام
توضیحات

مرکز تعلیمات هانمینجوک هاپکیدو جمهوری اسلامی ایران . زیر نظر رئیس سبک در کشور و چند دوره قهرمان جهان استاد ارشد امین جلالی از سراسر شهرستان ها و استان ها در دو بخش آقایان و بانوان نماینده فعال میپذیرد .

استان خراسان رضوی - شهر مشهد - مشهد.بلوار پیروزی .بلوار نماز _نبش نماز ۱۱_آکادمی مرکزی رزمی خانه قهرمانان ۰۹۱۵۵۰۰۴۲۹۰

کارت ویزیت های مشابه