ارائه خدمات نقشه برداری

املاک و ساختمان / سایر مشاغل مرتبط
توضیحات

نقشه برداری نما تهیه ازبیلت، اجرا پیاده سازی فنداسیون، مانیتورینگ محاسبه احجام و توپوگرافی پهباد فتوگرامی کاداستر زمین و ملک

استان تهران - شهر تهران - ملارد

کارت ویزیت های مشابه