استادکار کاشی

سایر مشاغل / سایر مشاغل
توضیحات

استاد کاشی کاری وسرامیک کاری کف و بدنه هستم

استان سیستان و بلوچستان - شهر فنوج - محترم آباد و حومه

کارت ویزیت های مشابه