اگزوز سازی

خدمات / خدمات صنعتی
توضیحات

تعمیر ؛فروش ؛نصب

استان آذربایجان غربی - شهر ارومیه - خیابان رازی نرسیده به هنرستان شهید عسکری اگزوز سازی قره باغی

آگهی های کارت ویزیت

اگزوز سازی

تعمیر و فروش و نصب اگزوز انواع خ و درو های ایرانی و خارجی

9,143,458,200 ريال

کارت ویزیت های مشابه