برق امداد

خدمات / خدمات صنعتی
توضیحات

انجام کلیه خدمات برق صنعتی و ساختمانی

استان آذربایجان شرقی - شهر صوفیان - کرچ چهارراه کارخانه قند بلوار شهید فهمیده پلاک ۵۸۷

کارت ویزیت های مشابه