بستنی محراب

خوراکی و تغذیه / ویتامینه و بستنی
توضیحات

آبمیوه بستنی (با سرویس در محدوده)

استان تهران - شهر تهران - پاسداران، نبش نگارستان سوم پلاک: 103