بیمه خاورمیانه

سایر مشاغل / سایر مشاغل
توضیحات

اولین شرکت بیمه در ایران با کم ترین سپرده و بیشترین حقوق مستمری.بازنشستگی در عرض 5 سال و دریافت حقوق مستمری و بازنشستگی به صورت مدت دار و مادام العمر

استان آذربایجان غربی - شهر مهاباد - خیابان صلاح الدین ایوبی شرقی-ساختمان الماس

کارت ویزیت های مشابه