تامین کننده موادغذایی تالار ، رستوران و شرکت ها

خوراکی و تغذیه / رستوران و کترینگ
توضیحات

زعفران درجه ۱

استان قزوین - شهر قزوین - قزوین _پونک

آگهی های کارت ویزیت

زعفران درجه ۱ قائنات

مخصوص رستوران ها

38,000 ريال

کارت ویزیت های مشابه