تانک سازی شاهین

خودرو و وسایل نقلیه / نمایشگاه خودروهای سنگین و ماشین آلات راهسازی
توضیحات

ساخت و تعمیر انواع تانکر حمل قیر چهار مواد اسیدی و غیره

استان آذربایجان شرقی - شهر تیمورلو - اصفهان شاهپور جدید امیر کبیر