تخمه آفتاب گردان

تولیدکنندگان و عمده‌فروشی / محصولات کشاورزی و خوراکی
توضیحات

هر کیلوگرم تخمه آفتاب گردان ۲۵۰۰۰تومان می باشد که با ۸%تخفیف ۲۳۰۰۰تومان ب فروش می رسد.

استان كرمان - شهر فاریاب - روستای مهروئیه

کارت ویزیت های مشابه