تدریس

خدمات آموزشی / سایر مشاغل مرتبط
توضیحات

تدریس خصوصی انگلیسی(مجازی - حضوری) در محل شما، محمدیه_ قزوین مکالمات روزمره مثدماتی، متوسطه، پیشرفته گفتگو و بحث آزاد به انگلیسی اصطلاحات مکاتبات و خدمات ترجمه

استان قزوین - شهر محمدیه - قزوین محمدیه

کارت ویزیت های مشابه