تراش دیسک ترمز روکار

خودرو و وسایل نقلیه / سایر مشاغل مرتبط
توضیحات

تاب گیری،لبه برداری،خش گیری

استان اصفهان - شهر اصفهان - خیابان امام خمینی.نبش خیابان بهارستان غربی.مقابل شهرک قدس

کارت ویزیت های مشابه