ترش و شیرین دهکار

تولیدکنندگان و عمده‌فروشی / محصولات کشاورزی و خوراکی
توضیحات

ساخت انواع ترشی محلی انبه،انبوک،مخلوط تلفن جهت سفارش: ۰۹۳۳۷۹۱۰۶۸۵

استان هرمزگان - شهر دهبارز - هرمزگان،رودان

کارت ویزیت های مشابه