تعمیرات موتورهای چهارزمانه دریایی

خودرو و وسایل نقلیه / سایر مشاغل مرتبط
توضیحات

عیب یابی و سرویس انواع موتور های چهارزمانه دریایی و جت اسکی

استان هرمزگان - شهر پارسیان - پارسیان

کارت ویزیت های مشابه