تعمیر بردهای الکترونیکی

خدمات / سایر مشاغل مرتبط
توضیحات

طراحی وتعمیرانواع بردهای الکترونیکی

استان كرمان - شهر کرمان - پارک مطهری بازارچه خوداشتغالی

کارت ویزیت های مشابه