تولید ظروف آلومینیوم (روحی ) کوثر اراک

مربوط به منزل / سایر مشاغل مرتبط
توضیحات

ساخت و عرضه ی ظروف از جمله : قابلمه نوزادی قابلمه 4 و 5 و6 رقم قابلمه 3 رقم میانه به سایز 60 و 65 و 70 قابلمه 80 و 90 و100 کاسه و دوری لیوان جایخ انواع تابه درب دار و بدون درب تشت و سینی دیزی ترکی و ......

استان مركزی - شهر اراک - اراک : خیابان آیت الله میرزا حسن آشتیانی ( کشتارگاه قدیم ) نبش رسالت ششم.

کارت ویزیت های مشابه