ثبت شرکت و اخذ کارت بازرگانی

خدمات / خدمات حقوقی، بازرگانی و اداری
توضیحات

ثبت تاسیس شرکت و موسسات،،ثبت تغییرات،،نقل و انتقال سهام،،انحلال ،،افزایش سرمایه نقدی و غیر نقدی،،،پلمپ دفاتر ،،اخذ کارت بازرگانی حقیقی و حقوقی،

استان گلستان - شهر گرگان - عدالت 23،مجتمع باران،

کارت ویزیت های مشابه