جایگاه برادران حلفی

خدمات / مراکز حمل و نقل
توضیحات

جایگاه برادران حلفی مجهز به چنتا نیسان وارسال گازوایل به تمام روستایی اطراف اهواز

استان خوزستان - شهر اهواز - 25 کیلومتر اهواز مسیر اندیمشک جنب شرکت شیر خط روستای حلاف 3 جایگاه برادران حلفی

کارت ویزیت های مشابه