جک سازی و پمپ سازی ملکی

خدمات / خدمات صنعتی
توضیحات

تعمیر انواع جک و پمپ هیدرولیک

استان خراسان رضوی - شهر سبزوار - خیابان امام رضا (ع)ابتدای جاده روداب

کارت ویزیت های مشابه