خدمات تعمیرات تکنیک

خدمات / خدمات صنعتی
توضیحات

آموزش ونصب و تعمیر انواع آیفون های صوتی وتصویری شرکت تابا و الکتروپیک و ...... بازدید و عیبیابی و مقدار هزینه تعمیر در محل رایگان 20 درصد تخفیف تعمیر تضمین ضمانت تعمیر

استان خوزستان - شهر اهواز - طالقانی

کارت ویزیت های مشابه