خدمات صنعتی

خدمات / خدمات صنعتی
توضیحات

لوله کشی سرد و گرم . نصب و تعمیر و آبگرمکن . برق کشی صنعتی و خانگی اجرای روشنایی . نصب و تعمیرات اسپیلت . راه اندازی و نصب الکترو موتورهای تکفاز و سه فاز .نصب و تعمیرات پمپهای آبرسانی . نصب ا

استان كرمان - شهر کرمان - کرمان

کارت ویزیت های مشابه