دستگاه فیزیوتراپی ‌، محرک عصب و عضله berjis

پزشکی و سلامت / تجهیزات و لوازم پزشکی/ آزمایشگاهی/ دندانپزشکی
توضیحات

تجهیزات پزشکی بهبود افزای برجیس تولید کننده محرکهای عصب و عضله ( دستگاه الکترو تراپی) با مجوز رسمی از اداره کل تجهیزات پزشکی کشور محصولات خود را جهت درمان دردهای مفصلی ،عضلانی و عصبی و مناسب

استان خراسان رضوی - شهر مشهد - مشهد ، جاده شاندیز

کارت ویزیت های مشابه