راه انداز و مشاور فست فود

خدمات آموزشی / سایر مشاغل مرتبط
توضیحات

همراه شما با فست فودشما گذراندن دوره های اموزشی در قطر اموزش مرغ سوخاری پیتزا برگرها پاستاها وغیره اموزش پرسنل شما ومدیریت و انبارداری نقشه وسایل وچیدمان وجلوگیری از ترافیک پرسنل معرفی طراحها

استان تهران - شهر تهران - ایران_تهران

کارت ویزیت های مشابه