زیبا سرای شیلا

سایر مشاغل / سایر مشاغل
توضیحات

رنگ مش، اصلاح ابرو، شمع ،تاتو صورت، سایه ابرو، فیبروز ،خط لب ،خط چشم ،..تاتو بدن .. ارایش صورت

استان فارس - شهر بیضا - شهرستان بیضا. شهرک پشت باغ. اخر بلوار امام حسین

کارت ویزیت های مشابه