سازمانی بهزیستی استان گیلان کلینیک ترک سوء مصرف مواد مخدر امید

پزشکی و سلامت / کلینیک و درمانگاه
توضیحات

فرهاد فرد خنفچه دارنده این کارت تحت متادون درمانی میباشد

استان گیلان - شهر رشت - میدان سرگل،جنب مبل مبرهن

کارت ویزیت های مشابه