شرکت نظافتی حجت

خدمات / خدمات نظافتی
توضیحات

نظافت پله وپارکینگ با نیرو های برتر ومجرب

استان خراسان رضوی - شهر مشهد - مشهد

آگهی های کارت ویزیت

شرکت نظافتی حجت

انجام تخصصی ترین امور نظافت توسط آقا و خانم به صورت شبانه روزی و تمام وقت شرکت خ...

توافقی

کارت ویزیت های مشابه