شرکت نوین ارتباطات سبز

لوازم الکترونیکی و موبایل / فروش و تعمیر کامپیوتر و لپتاپ
توضیحات

فروش وتعمیرات کارتخوان های سیار وثابت(مجری خدمات پرداخت الکترونیک)

استان خوزستان - شهر شهر امام - خانه ارتباطات سبز

کارت ویزیت های مشابه