شرکت نگین نما نگار

پزشکی و سلامت / تجهیزات و لوازم پزشکی/ آزمایشگاهی/ دندانپزشکی
توضیحات

واردکننده و توزیع کننده تجهیزات پزشکی خانگی و مصرفی

استان تهران - شهر تهران - مطهری نبش ترکمنستان پ 14 واحد 4

کارت ویزیت های مشابه