شور و ترش

تولیدکنندگان و عمده‌فروشی / محصولات کشاورزی و خوراکی
توضیحات

تولید انواع خیار شور و ترشیجات

استان همدان - شهر سامن - همدان.ملایر.سامن.

آگهی های کارت ویزیت

شور و ترش

تولید خیارشور و ترشیجات

6,000 ريال

کارت ویزیت های مشابه