ضایعاتی و سمساری

سایر مشاغل / سایر مشاغل
توضیحات

خریرار ضایعات آهن مس آلومنیوم موتور خانه خریدارم لوازم منزل و شرکت

استان آذربایجان شرقی - شهر هشترود - افسریه شهرک مسعودیه

کارت ویزیت های مشابه