فوم بتن سبک

تولیدکنندگان و عمده‌فروشی / سایر مشاغل مرتبط
توضیحات

بهترین جایگزین پوکه ریزی بصرفه اقتصادی انجام اجرائی سریع حذف ماهیچه کشی عایق صدا.گرما.سرما سبک سازی

استان كردستان - شهر سنندج - استان کردستان شهرستان سنندج خیابان صفری

کارت ویزیت های مشابه