متخصص دندانپزشک محدثه فلاح

پزشکی و سلامت / دندانپزشک
توضیحات

با سابقه ی کاری بیش از ۱۵ سال

استان تهران - شهر تهران - آدرس : اقدسیه - ابتدای بلوار ارتش - ورودی اراج - خیابان ٢٢ بهمن - شماره ٦ - بیمارستان نیکان