متخصص کودکان و نوزادان

پزشکی و سلامت / پزشک متخصص و فوق تخصص
توضیحات

دکتر شکوفان علیزاده متخصص کودکان و نوزادان دارای بورد تخصصی از دانشگاه شهید بهشتی

استان تهران - شهر تهران - رسالت ، فرجام شرقی، عبادی شمالی،درمانگاه شهدای آل محمد ص

کارت ویزیت های مشابه