محصولات ارگانیک حکیم

خوراکی و تغذیه / سوپرمارکت/ لبنیات و عطاری
توضیحات

عرضه کلی و جزئی انواع عسل طبیعی و فرآورده های زنبور عسل،برنج، انواع روغن های گیاهی خوراکی ودرمانی، انواع گیاهان دارویی مرغوب، ادویجات ایرانی و خارجی، زعفران، مواد غذایی طبیعی و ارگانیک @organic_hakim 09387843365

استان تهران - شهر رباطکریم - استان تهران. شهرستان رباط کریم

کارت ویزیت های مشابه