مدلسازی

سایر مشاغل / سایر مشاغل
توضیحات

طراحی ساخت و اجرای انواع مدل جهت عملیات ریخته گری همچنین ساخت انواع مصنوعات چوبی و فلزی کوچک حتی به سفارش شما.

استان البرز - شهر کرج - کرج جاده شهریار روبروی شهرک صنعتی سیمین دشت خیابان پیک.

کارت ویزیت های مشابه