مدیریت توسعه بازار

خوراکی و تغذیه / سایر مشاغل مرتبط
توضیحات

توسعه بازار کلیه امور بازرگانی مذاکره کننده (مواد غذایی_امور ساختمانی_کلیه امور بازگانی شرکت و کارخانه و...)

استان تهران - شهر تهران - تهران.تهرانپارس.جنب فرهنگسرا

کارت ویزیت های مشابه