مشاوراملاک سبلان2

املاک و ساختمان / مشاورین املاک
توضیحات

خرید.فروش زمین های بایر و حاصل خیز. ملک مسکونی. اجاره زمین های کشاورزی. قرار دادهای فوق با کدرهیگیری انجام میگیرد

استان اردبیل - شهر نیر - استان اردبیل.بخش نیر.روستایی بیرجه میر

کارت ویزیت های مشابه