مشاوره مالي و مالياتي حرف پزشكي

خدمات / سایر مشاغل مرتبط
توضیحات

مشاور مالى ومالياتى حرف پزشكى ثبت كارتخوان بانكى در سامانه ماليات نصب سيستم مكانيزه فروش متصل به كارتخوان بانكى تهيه اظهارنامه هاى مالياتى وگزارشهاى فصلى طبق گزارشات كارتخوان بانكى

استان آذربایجان شرقی - شهر زنوز - اهواز، كيانپارس، خ 2 شرقي، ساختمان طوبي، طبقه 2 واحد 8

کارت ویزیت های مشابه