مشاوره کیفیت و تولید مواد شیمیایی

تولیدکنندگان و عمده‌فروشی / سایر مشاغل مرتبط
توضیحات

مشاوره های کیفی و آرزو پیاده سازی انواع آرزو و پرو ژه های ISI تولید مواد اولیه شیمیایی صنایع نساجی تولید انواع الکل و مواد ضدعفونی کننده همکاری با شرکت های کالیبراسیون و کالیبره تجهیزات

استان آذربایجان شرقی - شهر تبریز - تبریز -تهرات

کارت ویزیت های مشابه