ممتاز ایران

املاک و ساختمان / مصالح، ابزار و ماشین آلات ساختمانی
توضیحات

بلوک سیمانی ته بسته و ته باز

استان خراسان جنوبی - شهر بشرویه - خراسان جنوبی شهرستان بشرویه

کارت ویزیت های مشابه