مهندس راه و ساختمان

املاک و ساختمان / سایر مشاغل مرتبط
توضیحات

طراحی،محاسبه،نظارت و اجرای ساختمان

استان فارس - شهر خور - لارستان ،شهر خور

کارت ویزیت های مشابه