مهندس محسن تیربند

خدمات آموزشی / مراکز آموزشی
توضیحات

مدرس دانشگاه فرهنگی آموزش و پرورش مربی آموزش دوره تخصصی HSE مربی آموزش ICDL مربی GIS پژوهش در زمینه گرایش علوم تربیتی و مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

استان کهگیلویه و بویراحمد - شهر یاسوج - یاسوج

کارت ویزیت های مشابه