نصاب آنتن

سایر مشاغل / سایر مشاغل
توضیحات

نصب و تنظیم آنتن فروش آنتن گردون و معمولی فروش دیجیتال فور کی و فول اچ دی پایه آنتن و تمام متعلقات موجود میباشد

استان خوزستان - شهر خرمشهر - خرمشهر

کارت ویزیت های مشابه